ul. Borowcowa 58, Chrzanów

nr tel. (32) 793-05-07 lub 664 303 101

ANGELIKA IGNACIAK nr tel.: 501409459

 SOBOTA (9.00-17.00)

 

MARTA HARAŃCZYK-BIEL nr tel.: 889867861

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI

 

 GABINET NR 1