dietetyk

Nazywam się Patrycja Ptaszkiewicz i jestem absolwentką kierunku dietetyka na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki wielu godzinom praktyk w licznych oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zdobyłam bogate doświadczenie w pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi potrzebami.

Cały czas podnoszę swoje kwalifikację biorąc czynny udział w różnych branżowych szkoleniach i konferencjach. Do każdego pacjenta mam podejście indywidualne, skupiając się na długotrwałym efekcie terapii. Moim celem są zadowoleni pacjenci, cieszący się zdrowiem i dobrym samopoczuciem Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

1. Zabierz ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych- wykonanych nie później niż 6 miesięcy wstecz:
• glukoza
• lipidogram (cholesterol, LDL, HDL, TG),
• próby wątrobowe (ALAT, ASPAT),
• TSH,
• kwas moczowy,
• morfologia
• wyniki badania moczu,
• w przypadku niedawnej hospitalizacji wypis ze szpitala
• w przypadku stwierdzonych alergii pokarmowych testy alergiczne

2. Przygotuj listę aktualnie przyjmowanych leków i suplementów diety. (spisz je dokładnie na kratce)

3. Przydatny będzie dzienniczek żywieniowy
Jest to dokładny spis produktów i napojów, które spożywaliśmy np. w ciągu dwóch dni roboczych oraz dnia wolnego od pracy. Dzienniczek żywieniowy wypełnia się w oparciu o gramaturę potraw lub ich przybliżoną ilość typu szklanka, łyżeczka itd.

Czego możesz się spodziewać na wizytach?

I wizyta w gabinecie

Czas trwania wizyty ok. 60min
Na pierwsze wizycie poznajemy się. Pacjent odpowiada na pytania zadawane przez dietetyka. Pytania te dotyczą dotychczasowego sposobu odżywiania, formy aktywności fizycznej, wyników badań laboratoryjnych. Pozyskujemy także informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, które mogą w istotny sposób rzutować na dobór produktów w zaleceniach żywieniowych.
Wykonywane są pomiary przy użyciu analizatora. Dzięki temu dowiadujemy się o zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masie ciała, ilości mięśni, wody, tłuszczu trzewnego w organizmie, masie kości oraz wieku metabolicznym.
Pierwsze spotkanie ma na celu bliższe poznanie pacjenta, po to aby dopasować sposób odżywiania do jego indywidualnych preferencji żywieniowych. Ustalamy realne cele i podejmujemy decyzję o wyborze najdogodniejszej formy dalszych działań.

II wizyta w gabinecie

Czas trwania 30-40min
Podczas drugiej wizyty zostaną przekazane indywidualne zalecenia oraz jadłospis, które szczegółowo zostaną omówione 
z pacjentem. Podczas tego spotkania dietetyk wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania pacjenta.

III wizyta kontrolna i kolejne

Czas trwania 30 min
Wizyty kontrolne odbywają sie co 3-4 tygodnie lub są indywidualnie ustalane z pacjentem. Na wizycie kontrolnej ponownie zostanie wykonana analiza składu masy ciała aby kontrolować dotychczasowe efekty terapii.

Wizyty kontrolne dają wsparcie i motywację do dalszego działania.