świadczenia położnej POZ

edukacja okołoporodowa,

wizyty patronażowe u położnicy po porodzie,

kinsultacja Laktacyjny,

profilaktyka antynowotworowa

*wystawianie recept,

*prowadzenie ciąży

wizyty patronażowe do 8 tygnia życia dziecka

porada położnej w zakresie profilaktyki antynowotworowej

porada/konsultacja położnej po operacji ginekologicznej, ginekologiczno-położniczej

* wystawianie recept

porada/konsultacja położnej w zakresie dojrzewania

porada położnej w zakresie profilaktyki antynowotworowa

porada/konsultacja położnej po operacji ginekologicznej/ ginekologiczno-położniczej,

* wystawianie recept,

* pobieranie wymazu do cytologii